Jezus powiedział do swoich uczniów: "Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu! Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony" (Mk 16,15-16). Przez chrzest dokonuje się narodzenie człowieka z Ducha Świętego. 

Sakrament chrztu wyciska na duszy niezatarte znamię, nazywane charakterem sakramentalnym. Przez ten znak zostaliśmy upodobnieni do Chrystusa-Arcykapłana i włączeni do Kościoła, Jego Mistycznego Ciała. Charakteru sakramentalnego nie niszczy nawet grzech ciężki, dlatego chrzest można przyjąć tylko jeden raz. To niezatarte znamię powoduje, że mamy udział w tzw. powszechnym kapłaństwie wiernych, a więc zobowiązani jesteśmy do składania Bogu czci i budowania Kościoła.
W naszej parafii Chrzty św. udzielamy w I oraz III niedzielę miesiąca na Mszy św. o godz. 1300.
Chrzest dziecka zgłaszają rodzice dziecka, po ukończeniu nauk przygotowujących do chrztu św. (trzy nauki), w kancelarii parafialnej.
Nauki te odbywać się będą w każdą niedzielę od 10 lutego 2013 do 17 marca 2013 oraz od 14 kwietnia 2013 do 30 czerwca 2013 o godz. 15:30 w sali w podziemiach kościoła.
Wymagane dokumenty potrzebne do chrztu dziecka:
1. Akt urodzenia dziecka (do wglądu).
2. Zaświadczenia dla rodziców chrzestnych z parafii zamieszkania, że mogą być chrzestnymi.
3. Jeśli rodzice dziecka, które ma przyjąć chrzest w naszej parafii, mieszkają poza nią, przynoszą ze swojej parafii pozwolenie na chrzest dziecka w naszej parafii.
 

Wskazania dla rodziców przed chrztem świętym dziecka:
 
1. Rodzice mają obowiązek zgłosić dziecko w biurze parafialnym przynajmniej trzy tygodnie przed chrztem, aby omówić sprawy związane z udzieleniem chrztu.
2. Dla dziecka rodzice wybierają chrzestnych, którzy powinni posiadać:
- Dojrzałość do spełnienia swego zadania.
- Przynależność do Kościoła Katolickiego i życie zgodne z wiarą.
 
Do przyjęcia zadania chrzestnych mogą być dopuszczeniu ci, którzy:
 
1. Zostali wyznaczeni przez przyjmującego chrzest, lub jego rodziców, lub tego, kto ich zastępuje i posiada wymagane kwalifikacje oraz intencję pełnienia tego zadania.
2. Ukończyli 16 lat.
3. Są katolikami bierzmowanymi i przyjęli już sakrament Eucharystii i prowadzą życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji jaką mają pełnić.
4. Są wolni od jakichkolwiek kar kanonicznych.
5. Nie są ojcem lub matką przyjmującego chrzest.
6. Ochrzczony, należący do niekatolickiej wspólnoty kościelnej, może być dopuszczony tylko razem z chrzestnym katolikiem i to jedynie jako świadek chrztu.
7. Osoby niepraktykujące, małżonkowie żyjący bez ślubu kościelnego, a także młodzież nieuczęszczającą na katechizację, nie mogą być rodzicami chrzestnymi dziecka.
 
Chrzestnymi nie mogą być:
 
1. Osoby niepraktykujące.
2. Małżonkowie żyjący bez ślubu kościelnego.
3. Młodzież nieuczęszczająca na katechizację.
 
Rodzice przedłożą następujące dokumenty:
1. Akt urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego.
2. Świadectwo ślubu kościelnego.
3. Dane personalne chrzestnych: imię, nazwisko, wyznanie, wiek, zawód i adres zamieszkania.
4. Zaświadczenie stwierdzające, że chrzestni są osobami wierzącymi i praktykującymi Zaświadczenie takie wystawia proboszcz parafii, w której mieszkają chrzestni.
5. W wypadku młodzieży uczącej się, która ma pełnić rolę rodziców chrzestnych, należy przedstawić aktualne świadectwo religii.

Grafika oraz wzdrożenie: www.marcinkaczmar.pl
Joomla templates by a4joomla

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony akceptujesz ich użycie. Polityka prywatności